Det går bedre for Carlsberg

Carlsberg har solgt flere øl i første kvartal, og det er medvirkede til, at bryggeri-gruppen nu regner med et lidt bedre resultat for hele året end forventet.

Nettoomsætningen steg med tre procent i forhold til første kvartal 2003, når man opgør salget i lokale valutaer. En styrket dansk krone medførte dog, at omsætningen opgjort i kroner og ører blev 1 procent mindre end sidste år.

I årets første måneder blev Carlsberg A/S' andel af resultatet væsentligt forbedret og landede på minus 96 mio. kr. sammenholdt med minus 126 mio. kr. i de første måneder af 2003...

Læs også