Rigsrevisionen gransker Finanstilsynet

Rigsrevisionen har efter en foreløbig granskning af Finanstilsynet besluttet at iværksætte en større undersøgelse af det offentlige tilsyn med finanssektoren.

Rigsrevision mener ifølge Finanstilsynets årsberetning, at tilsynet kan forbedre sin indsats bl.a. med mål for produktivitet og kvalitet.

Rigsrevisionen konstaterer i sin første rapport, at Finanstilsynet med direktør Henrik Bjerre-Nielsen i spidsen bør have operationelle mål for den løbende effektivisering og bør udbygge målene for aktivitetsniveauet på de enkelte delområder...

Læs også