Eksklusivaftalerne står for skud

Eksklusivaftalerne på det danske arbejdsmarked er i strid med menneskerettighederne. Det fastslår en ekspertkomité under Europarådet.

Aftaler arbejdsgivere og fagforeninger imellem om at man skal være medlem af en bestemt fagforening, er i strid med menneskerettighederne. Det fastslår en ekspertkomité under Europarådet i en gennemgang af forholdene i otte af Europarådets lande - herunder Danmark.

Ekspertkomitéen er nedsat til at overvåge overholdelsen af Den Europæiske Socialpagt, der er et af tre centrale menneskerettighedsdokumenter foruden Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Socialpagten blev vedtaget i 1961 og indeholder en række sociale og økonomiske rettigheder, bl.a. ret til fuld beskæftigelse, ret til social tryghed og retten til frit at organisere sig, som beskrives i pagtens artikel fem...

Læs også