Ny lov: Færre og større landbrug

Danske landmænd skal i fremtiden have lettere adgang til at udvide deres landbrug og produktion. Det er et at målene med det forlig om landbrugsloven, som regeringen onsdag indgik med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Partierne er enedes om en række justeringer til det lovforslag, som ministeren fremsatte i Folketinget før jul.

- Den nye landbrugslov sikrer, at vi får stærkere fokus på naturværdier, så hensynet til natur og landbrugsproduktion ligestilles. Landbrugsjorden kan i fremtiden også bruges til natur og miljøformål. Samtidig betyder loven, at den enkelte landmand får større råderum for at tilpasse sig udviklingen. Derved sikrer vi den nødvendige dynamik i fremtidens landbrug, siger Mariann Fischer Boel...

Læs også