Beredskab til 60 mio. kr. skal sikre mod mund- og klovsyge

En investering på 60 mio. kr. til et højsikkerheds-laboratorium og en isolationsstald til forsøg skal sikre det danske beredskab i forhold til den frygtede og smitsomme mund- og klovsyge blandt kvæg og svin.

Som led i regeringens initiativ "Flere i beskæftigelse - lavere Ledighed" er der netop afsat 60 mio. kr. til den strategisk vigtige mund- og klovsygeenhed under Statens Veterinære Institut for Virusforskning på øen Lindholm i Stege Bugt.

Frihed for mund- og klovsyge og andre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er af afgørende betydning for dyrenes velfærd og for den danske eksport af fødevarer. De alvorlige udbrud af mund- og klovsyge i England i 2001 og svinepest i Holland året før har vist, at udbrud af disse samfundsmæssigt alvorlige husdyrsygdomme er en reel risiko, selv om mund- og klovsyge ikke har været i udbrud herhjemme siden 1983...

Læs også