Statens udsalg af Orange-aktier

Mobilselskabet Orange har købt den danske stat og alle mindretalsaktionærer ud og har dermed opnået fuldt ejerskab over Orange Danmark.

Staten solgte sin aktiepost for 106,4 mio. kr., hvilket er overraskende billigt i forhold til, at den for et halvt år siden forlangte 286 mio. kr. for samme aktiepost, som Orange på det tidspunkt ville betale 27 mio. kr. for.

Ved nu at købe samtlige mindretalsaktionærer ud har Orange lukket for sagen mod staten og for flere eventuelt kommende sagsanlæg fra de utilfredse mindretalsaktionærer. Mobilselskabet understreger i forbindelse med opkøbet, at der er underskrevet en aftale, "der afslutter alle igangværende retsprocesser med mindretalsaktionærer"...

Læs også