Bedre vilkår for frivilligt arbejde

Reglerne for frivilligt arbejde er nu lempet, så efterlønnere og arbejdsløse kan deltage i foreningsarbejde uden at blive trukket i ydelse.

Tidligere har de stramme regler for, hvad modtagere af efterløn og dagpenge måtte foretage sig uden at blive trukket i deres ydelse. Det betød, at mange foreninger i f.eks. idrætslivet måtte vinke farvel til frivilligt arbejde fra interesserende medlemmer.

Med de nye lempeligere regler kan en revisor på efterløn lave regnskabet for den lokale badmintonklub og en maler på dagpenge kan uden frygt for økonomiske repressalier være med i det årlige frivillige malerarbejde i spejderhytten...

Læs også