Optimisme i servicesektoren

Servicesektoren og byggeriet vejrer morgenluft, mens industriens forventninger til fremtiden er mere pessimistiske. Det viser en konjunkturanalyse fra Danmarks Statistik.

23 procent af servicebranchens virksomheder forventer stigende omsætning og øget beskæftigelse i de kommende tre måneder. Optimismen er særligt udtalt indenfor turismeerhverv som hoteller, restauranter og rejsebureauer.

I industrisektoren ser man ikke lysere på de kommende måneder. Faldet i sektoren skyldes især, at ordrebeholdningen er faldet og varelagrene steget...

Læs også