Færre gårde i Danmark

Antallet af landbrug og gartnerier i Danmark faldt i 2003 med fire procent sammenlignet med året før, oplyser Danmarks Statistik.

Det betyder, at der nu kun er 48.600 bedrifter herhjemme. I de seneste 20 år er antallet af bedrifter omtrent halveret.

Ser man på landbrugsarealet, er det derimod næsten uændret i 2003 sammenlignet med året før...

Læs også