Raseri over stop for laksefiskeri i Østersøen

Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) kræver en tilbundsgående undersøgelse af baggrunden for det stop, som fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) indførte onsdag for fiskeri efter laks i Østersøen.

Stoppet blev indført, fordi analyser har vist et for højt indhold af giften dioxin i laks. Men DFE mener, at fødevareministeren har truffet sin beslutning på et helt utilstrækkeligt grundlag.

"Vi må forlange, at ministeren straks iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan en så unuanceret undersøgelse og efterfølgende ukvalificeret offentliggørelse kan finde sted og samtidig snarest få ophævet det indførte forbud," siger direktøren i Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Peder Hyldtoft...

Læs også