Forbrugerrådet ønsker lille liberalisering af lukkeloven

Forbrugerrådet går nu kun ind for en begrænset liberalisering af lukkeloven. Et stort flertal af Forbrugerrådets medlemsorganisationer har netop vedtaget at bakke op om den indstilling, som 30 organisationer og Coop Danmark i januar sendte til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

Dermed står ministeren nu over for et en så bred front i lukkelovsdebatten, at han ved den kommende revision af loven dårligt kan gennemføre liberaliseringer, der går endnu længere.

Indstillingen fra købmændene og en række andre erhvervs- og lønmodtagerorganisationer blev i januar annonceret som et nationalt kompromis, og når Forbrugerrådet nu også bakker op om den, kan betegnelsen nærmest siges at være dækkende...

Læs også