Bekymring over øget sælfangst i Canada

Både miljøorganisationen Greenpeace og Grønlands hjemmestyre er bekymrede over konsekvenserne, efter at Canada de seneste ni år har øget fangsten på sælunger. Hvor der i 1995 blev fanget 65.000 sælunger, er kvoten i år godt fem gange så stor og nu på 350.000 sælunger.

Greenpeace maner til besindelse, fordi man ikke ved ret meget om konsekvenserne af den øgede fangst. - Den fangst, Canada har planlagt, er for høj, særligt i lyset af, at vi i dag har for lidt viden om, hvordan bestanden af sæler har det i Canada. Det er ikke en god tilgang, Canada har valgt, siger organisationens talsmand, Mads Christensen, til KNR, Grønlands Radioavis.

Ifølge Grønlands hjemmestyre steg antallet af fangne grønlandssæler i 1990'erne for at toppe i 2000. Det år blev der fanget 100.000 i Grønland, men året efter var tallet faldet med en femtedel...

Læs også