Seks lande bryder europagten

Det er ikke længere kun Frankrig og Tyskland, som overskrider EU's regler om budgetdisciplin. Kommissionen udsender en stribe advarsler.

Bruxelles

Seks ud af de nuværende 12 eurolande ville få et afslag, hvis de skulle søge om at komme med i EU's fælles valuta i dag...

Læs også