Forskning i stress mangler sammenhæng

Hver tiende dansker klager over stress. Alligevel er der ingen rød tråd i dansk stressforskning. Stressforskere kritiserer, at penge til området går til kortsigtet forskning med hurtige resultater.

- Man ser meget på, om forskningen kan anvendes her og nu, men meget af det, vi forskere roder med, er jo ikke noget, du lige kan anvende i morgen, men måske om nogle år, siger Bo Netterstrøm, der er overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus.

- Det er ikke til at få penge til større projekter. Derfor handler det om, hvad man kan skrabe ind til sig selv, siger han...

Læs også