Milevid forskel på aktivering

Mange kommuner svigter de "tunge" kontanthjælpsmodtagere. Postnummeret afgør i vid udstrækning den hjælp, som ledige på langvarig offentlig forsørgelse får til at komme tilbage i job.

I nogle kommuner får stort set alle kontanthjælpsmodtagere i den sværest stillede gruppe, dvs. borgere, der har været på offentlig forsørgelse i fire år eller mere, løbende tilbud om aktivering. Mens stort set ingen af de sværest stillede kontanthjælpsmodtagere i andre kommuner har fået tilbud om aktivering inden for det seneste år. Det afslører nye opgørelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Tallene kommer på baggrund af en stor analyse, som regeringen fremlagde i sidste uge. Analysen viste, at over halvdelen af de sværest stillede kontanthjælpsmodtagere på landsplan ikke har fået noget tilbud om aktivering inden for det seneste år. Arbejdsmarkedsstyrelsen er nu i gang med at gå bag om tallene for at se kommune for kommune, hvor meget - eller lidt - der bliver gjort for de sværest stillede...

BRANCHENYT
Læs også