Hasard med pensionsopsparingen

Danskerne lever længere som pensionister, men får pension i kortere tid. Flere og flere sparer op på en ratepension med udbetaling i 10 år. Derfor risikerer et stigende antal danskere at løbe tør for opsparing.

Højere levealder skaber økonomiske problemer for pensionisterne. Stadig færre har nemlig en livsvarig pensionsudbetaling. I stedet har de valgt den populære rate- eller kapitalpen-sion. Konsekvensen kan blive en voldsom vækst i antallet af gamle, der havner i en økonomisk klemme.

Nye tal fra ATP viser, at det i dag er blevet reglen, at både mænd og kvinder lever, til de er 80 år gamle, men samtidig går stadig færre af indbetalingerne til pensionsopsparing til livsvarige pensioner...

BRANCHENYT
Læs også