Lukkeloven gennem tiden

Lukkeloven har eksisteret siden 1845. • 1845: Christian VIII udsteder forordning om "Søn- og Helligdagenes vedbørlige Helligholdelse". Efter den skulle næringsdrivende holde lukket på søn- og helligdage frem til kl. 16. Dog må man ind til kl. 9 sælge kød, brød, mælk og medicin.
 • 1876: Rigsdagen forbyder alt køb og salg i butikker, på gader og offentlige pladser på søn- og helligdage mellem kl. 9 og 16; salg af medicin og læskedrikke undtages.
 • 1904: Butikker og lagre skal være lukkede på helligdage og grundlovsdag. Undtaget er apoteker, brød- og mælkeudsalg, samt salg af aviser fra kiosker mv. Frisører og barberer må holde åbent søndag til kl. 12.
 • 1908: Danmarks første egentlige lukkelov, "Lov om Tidspunktet for Lukning om Aftenen af Butikker og Lagre", vedtages. Køb og salg og barbering mv. må ikke finde sted fra kl. 20 til 4 på hverdage, dog må man lørdag vente med at lukke til kl. 23.
 • 1916: Butikstiden på ugens første fire hverdage indskrænkes til kl. 19, om lørdagen til kl. 22.
 • 1922: Åbningstiderne fastsættes til kl. 6-18 på ugens fire første dage, fredag til kl. 19 og dagen før søn- og helligdage til kl. 21.
 • 1932: Lørdagsåbent indskrænkes til kl. 20.
 • 1946: Åbningstiden nedsættes til kl. 17.30 ugens fire første dage, kl. 20 fredag og kl. 14 lørdag.
 • 1950: Butikkerne skal lukke kl. 12 grundlovsdag og juleaftensdag, men må holde åbent til kl. 20 i dagene op til jul, påske og pinse. Apoteker, kiosker, salg på jernbanestationer, færger og lufthavne, teatre, biografer, markeder, proviantering af fiskefartøjer, reparation af cykler og motorcykler, salg af fisk, smørrebrød og husdyr undtages fra reglerne. Ismejerier, konditorer, blomsterhandlere og fotografer får udvidede åbningstider.
 • 1970: En række butikker og varer undtages fra lukkeloven: Engroshandlere, fotografer, frisørforretninger, salg af motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr. Også konfektureforretninger, bager- og konditorbutikker, brødudsalg, smørrebrødsbutikker, blomsterbutikker, gartnerier og planteskoler må nu frit fastsætte deres åbningstider.
 • 1976: Begreberne almindelig og udvidet butikstid indføres. Almindelig butikstid er fra kl. 6-17.30 på hverdage, lørdage fra kl. 6-12. Herudover kan butikkerne selv placere seks timers udvidet butikstid om ugen på hverdage. Frisører omfattes igen af lukkeloven.
 • 1989: Den udvidede åbningstid udvides til 10 timer. Mulighed for at holde åbent til kl. 17 den første lørdag i måneden.
 • 1994: Butikstiden fastsættes til kl. 6-20 på hverdage og 6-14 på lørdage, med mulighed for lang lørdag den første og sidste lørdag i måneden. Grundlovsdag og juleaftensdag skal butikker holde lukket. Ud over de varegrupper og butikker, der i forvejen er undtaget fra lukkeloven, undtages nu også butikker, der overholder en meget detaljeret sortimentsliste.
 • 1995: Sortimentslisten afskaffes. Dagligvarebutikker med en årlig omsætning under 12,5 mio. kr. (pristalsreguleret) kan holde søndagsåbent. Åbningstiden på hverdage gives helt fri, så butikker kun skal holde lukket fra lørdag kl. 17 til mandag kl. 6 samt på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag. Der må ikke sælges spiritus på hverdage mellem kl. 20 og 6 og på søn- og helligdage.
 • 2000: Den nuværende lukkelov vedtages. Fra sommeren 2001 kan butikkerne holde åbent fire valgfrie søndage om året og yderligere fire søndage i sommerperioden fra 2003. Omsætningsgrænsen for de butikker, der må holde søndagsåbent, hæves fra 20 mio. kroner til 23 mio. kr. inkl. moms og afgifter. Grænsen er i øjeblikket 24,1 mio. kr. Frisørerne undtages igen fra lukkeloven. Det samme gør handel med brugte genstande.


BRANCHENYT
Læs også