Trængt svinesektor klarer sig

Landmændene forsøger med tørre tal at tage luften ud af påstanden om, at dansk svineproduktion stiger eksplosivt og dermed skader miljøet. Samtidig går afsætningen nogenlunde godt, men til lavere priser.

Svineproduktionen stiger kun moderat i de kommende år. Fra 24,4 mio. slagtesvin i fjor til 24,5 mio. i år og 25 mio. i 2007, forudser brancheorganisationen Danske Slagterier (DS).

"Både de faktiske tal og DS-prognosen tager luften ud af påstandene om en eksplosiv stigning i produktionen. Det er der ingen realiteter i. Ansøgninger til amterne om udvidelse viser, at svinene flytter adresse til nye og bedre stalde i takt med, at der bliver færre landbrug," siger DS-formand Bent Claudi Lassen...

Læs også