Fleksibel arbejdstidsmodel vinder genlyd herhjemme

En svensk arbejdstidsmodel hvor medarbejdere inden for sundhedsvæsenet, industrien og detailhandelen selv bestemmer, om de vil arbejde fra klokken otte til 16 på hverdage eller give den en skalle et par weekender mod til gengæld at have fri mange hverdage, vækker interesse i Danmark. Blandt andet i HK/handel og i Dansk Sygeplejeråd, skriver LO's ugebrev A4.

Fidusen ved den svenske model er at give medarbejderen så fleksibel en arbejdstid som muligt, og metoden er at belønne dem, der tager de skæve vagter med mere fritid. Det har givet gladere medarbejdere, lettere rekruttering og slankere vikarkonti.

I HK/handel er formanden Jørgen Hoppe stærkt inspireret og har nævnt modellen for arbejdsgiverne i Dansk Handel & Service i overenskomstforhandlingerne. Men den individuelle skemalægning behøver ikke at være en del af en overenskomstaftale. Den kan aftales lokalt...

Læs også