Køen af arbejdsløse vokser fortsat

Arbejdsløsheden fortsætter med at vokse. Danmarks Statistik offentliggjorde torsdag de nyeste ledighedstal, der viser, at der blev 2700 flere ledige i december.

Dermed nåede det gennemsnitlige antal ledige op på 185.700, når der tages højde for sæsonudsving. Arbejdsløsheden er nu oppe på 6,6 procent af den samlede arbejdsstyrke mod 6,5 procent i november. I alt er der blevet 35.100 flere ledige i løbet af 2003, hvilket svarer til en stigning på 1,2 procentpoint.

Den faktiske ledighed, hvor der ikke er justeret for sæsonudsving, er i samme periode steget med 32.200 fuldtidspersoner. Stigningen har ramt alle aldersgrupper, men det er dog gået hårdest ud over de 40-49-årige, hvor arbejdsløsheden er vokset med 27,1 procent, mens de 50-66 årige er sluppet billigst med en stigning på 20,1 procent...

BRANCHENYT
Læs også