Skandia stævnet af opsparere

Det skandaleramte svenske forsikringsselskab Skandia AB stævnes nu af Foreningen "Grupptalan mot Skandia".

Foreningens 14.000 medlemmer, der alle er pensionsopsparere i det svenske selskab, vil have svar på, om Skandia har handlet imod opsparernes interesse.

Stævningen drejer sig om Skandias salg af Skandia Asset Management, som forvalter kundernes opsparing, til Den norske Bank. Skandia fik 3,2 mia. kr. ind for handlen, som binder pensionskunderne til at få forvaltet deres pension af nordmændene i ikke mindre end 12 år. Gevinsten for salget gik direkte i Skandia AB's kasse og kom altså ikke opsparerne til gode. Livselskabets bestyrelse accepterede aftalen...

BRANCHENYT
Læs også