Arbejdsløsheden vokser stadig

Yderligere 2000 danskere mistede deres job i løbet af november, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det bringer den samlede ledighed op på 182.900 personer mod 180.900 i oktober, hvilket svarer til 6,5 procent af arbejdsstyrken.

Dermed er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 31.600 fuldtidspersoner siden november 2002.

Der er samtidig tale om den højeste ledighed i over fem år. Antallet af arbejdsløse nåede sit foreløbige lavpunkt i marts 2002 med 140.100 ledige svarende til 5,0 procent af arbejdsstyrken. Siden er ledigheden steget med 42.800 personer og befinder sig nu på det højeste niveau siden august 1998...

BRANCHENYT
Læs også