Fælles udspil til ny lukkelov

Alle butikker skal have lov at holde åbent den første søndag i hver måned, og forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 20 skal afskaffes.

Det er to af hovedbudskaberne i et oplæg til en ændring af lukkeloven, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen modtog i fredags. Bag oplægget står i alt 31 organisationer, med bl.a. Dansk Textil Union, De Samvirkende Købmænd, Coop Danmark og HK/Handel i spidsen.

Den nuværende lukkelov skal revideres i folketingsåret 2004/05, og Bendt Bendtsen har flere gange opfordret til, at parterne - dvs. forbrugerorganisationer, de forretningsdrivende og de butiksansatte - kommer med et fælles udspil til, hvordan loven kan liberaliseres yderligere...

Læs også