Bred aftale om østarbejdere på plads

Regeringen indgik tirsdag aften som forventet en bred aftale, der skal sikre mod et stormløb mod de danske velfærdsydelser, når EU udvides med en række østeuropæiske lande.

Kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten står uden for aftalen, der bl.a. betyder, at borgere fra de nye EU-lande mister både arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvis de ikke har et job. Dermed vil de heller ikke have ret til danske ydelser som f.eks. dagpenge eller sygedagpenge.

Aftalen skal også sikre mod, at f.eks. polske arbejdere kan komme til Danmark og virke som løntrykkere, når vores store nabo mod syd optages i EU. Det bliver nemlig en forudsætning for lopholds- og arbejdstilladelse, at borgere fra de nye EU-lande har et job i Danmark på vilkår, som svarer til dem, der gælder på det danske arbejdsmarked...

BRANCHENYT
Læs også