Uændret antal på overførselsindkomst

42 pct. af befolkningen i alderen 18 til 66 år var på overførselsindkomst i 2002. Niveauet har været næsten uændret gennem de sidste fem år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alt modtog 2,2 mio. mennesker en eller flere såkaldt indkomsterstattende ydelser gennem kortere eller længere tid, mens det gennemsnitlige antal helårsmodtagere er beregnet til 1,6 mio. - svarende til 27 pct. af alle danskere.

I forhold til 2002 faldt antallet af 18-39-årige modtagere med 5000 personer, mens der blev 14.000 flere modtagere blandt de 40-66-årige. Det svarer til ændringen befolkningens alderssammensætning, så det er fortsat 40 pct. af de 18-39-årige og 43 pct. af de 40-66-årige, som er på overførselsindkomst...

Læs også