Roeavlere tjener elendigt

Trods massiv EU-støtte har de danske roeavlere en elendig indtjening. I 2002 var driftsresultatet på ejendomme med produktion af sukkerroer sølle 115.000 kr.

Det viser en analyse, som Dansk Landbrugsrådgivning har udarbejdet for Jyllands-Posten.

Umiddelbart kan de dårlige driftsresultater virke overraskende, da netop produktion af sukkerroer er en af de mest støttede og regulerede driftsgrene overhovedet i landbruget. Toldmurene omkring EU skærmer mod konkurrence udefra og tvinger forbrugerne til at betale en pris for sukker, der er tre gange højere end på verdensmarkedet - denne overpris løber op i 34 mia. kr. årligt. Tilmed er overprisen statsgaranteret, da EU har fastsat en minimumspris på 4700 kr. for et tons sukker mod 1600 kr. på verdensmarkedet...

Læs også