Afdragsfrie lån kan presse banker

De afdragsfrie lån øger realkredittens konkurrencefordel over for bankerne kraftigt. Det kan tvinge bankerne til at sænke priserne for udlån til private.

Realkreditten har længe vundet terræn fra bankerne. Boligejerne har udnyttet det faldende renteniveau de senere år til at lægge lån om. Samtidig har stigende huspriser betydet, at der i tilgift har været masser af friværdi at belåne.

Det har betydet, at folk har kunnet slette dyr bankgæld. Og med de afdragsfrie lån, som for første gang udbetales onsdag, stiger realkredittens konkurrencefordel mærkbart, vurderer lektor Peter Erling Nielsen, der forsker i de finansielle markeder ved Københavns Universitet...

BRANCHENYT
Læs også