Fiskeriets indtjening reduceres med 30 pct.

En prognose for dansk fiskeris indtjening i 2003 viser kraftig tilbagegang. Den samlede indtjening falder med ca. 30 pct., mens bruttooverskuddet reduceres med 50 pct. i forhold til 2002.

Det fremgår også af prognosen, der er fra Fødevareøkonomisk Institut, at den samlede fangstværdi for det danske fiskeri falder med 20 pct. til ca. 2,9 mia. kr. i 2003. Indtjeningsnedgangen rammer alle fartøjer over 15 meter.

peter.schollert@jp.dk..

Læs også