Fiskeriet mister halv mia. kr. i indtjening

Det samlede danske fiskeri vil miste over en halv milliard kroner i indtægt i år i forhold til sidste år. Det fremgår af en prognose fra Fødevareøkonomisk Institut.

Det har regnet sig frem til, at fiskeriet i år kun vil have en samlet indtægt på 2,8 milliarder kroner mod 3,5 milliarder kroner sidste år. Det svarer til et fald på cirka 20 procent.

Årsagen er til dels faldende priser på visse fiskearter, men den største synder er EU's kraftige beskæring af kvoterne for fiskeri af torsk, kuller, mørksej og hvilling, der tilsammen er indskrænket med 21 procent...

Læs også