Kritik af bagatelgrænse

Det møder kritik at staten har indført en bagatelgrænse, for refusion i forbindelse med afgiftsnedsættelsen 1. oktober.

Skatteministeriet kritiseres nu for sin bagatelgrænse på 2000 kr. for refusion af afgifter på spiritus, cigaretter og sodavand i forbindelse med afgiftsnedsættelsen den 1. oktober.

Håndværksrådet og Dansk Handel & Service finder det principielt forkert, at staten kan indføre bagatelgrænser, når den selv skal punge ud, mens der ikke findes bagatelgrænser, når staten opkræver penge fra private og erhvervsdrivende...

Læs også