EU's kriseramte kæmper vil sætte fart i Europa

På et tysk-fransk topmøde foreslog kansler Gerhard Schröder og præsident Jacques Chirac, at EU-landene sætter gang i den økonomiske vækst med en række investeringer i store projekter.

Paris

Ideen er lanceret før, bl.a. af den tidligere franske chef for EU-Kommissionen, Jacques Delors, der i 1990'erne brugte mange pressemøder i Bruxelles til at overbevise om behovet for kæmpemæssige europæiske investeringer i vej- og jernbaner for at øge beskæftigelsen...

Læs også