Lederne lægger sag an mod Udenrigsministeriet

Ledernes Hovedorganisation går nu til landsretten med en sag, hvor Udenrigsministeriet har afskediget en ambassaderåd med mere end 25 års anciennitet.. Lederne mener, at afskedigelsen er usaglig.

"Ledernes Hovedorganisation mener, at staten skal tage særlige hensyn til ansatte, der har været der i mange, mange år. At de skal sidestilles med ansatte på det private arbejdsmarked. Der kan muligvis være særlige grunde til, at offentligt ansatte skal stilles ringere end private. Vi har bare ikke kunnet få øje på de grunde endnu," siger advokat Mads Lund fra Ledernes Hovedorganisation.

Lederne har netop fået Københavns Byrets ord for, at sagen er så principiel, at den bør starte i landsretten. Striden handler om en såkaldt 25 års regel, der gælder på det private arbejdsmarked, men endnu ikke er stadfæstet på det offentlige område...

Læs også