DONG forbedrer tilbud om køb af NESA

Det statslige olie- og naturgasselskab DONG forbedrer sit købstilbud til el-selskabet NESA. DONG tilbyder nu, at det overlades til et nyt selskab, NB Forvaltning A/S, at føre de verserende sager mod staten om skatteforhold og egenkapital.

Det nye selskab vil blive kontrolleret af NESA's nuværende aktionærer, og DONG får således ikke indflydelse på de sager, der skal føres mod DONG's ejer. Dermed synes den sidste hurdle ryddet af vejen for DONG's overtagelse af NESA.

DONG tilbyder aktionærerne i NESA, at de får en aktie i det nye selskab, NB Forvaltning A/S, for hver aktie de har i NESA. Desuden kapitaliserer DONG selskabet og yder en årlig betaling til det, så selskabet sættes i stand til at føre sagerne...

Læs også