Ekstra elstøtte fra sjællandske kunder

Sjællændere skal betale yderlige 100 mio. kr. årligt i støtte til kraftvarmeværker vest for Storebælt. I forvejen betaler de 400-500 mio. kr. i støtte til vindkraft i vest.

Danske elkunder øst for Storebælt bliver tvunget til årligt at sende yderligere 100 mio. kr. over Storebælt. Pengene skal ifølge et nyt lovforslag fra erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) hjælpe jyske og fynske decentrale kraftvarmeværker til at producere el på markedsvilkår.

Pengene kommer oven i en årlig støtte på 400-500 mio. kr., der skal kompenserere for overvægten af vindmøller i Vestdanmark...

Læs også