Virksomheder kan tjene på at slukke for strømmen

Danske virksomheder får nu mulighed for at tjene penge på at slukke for strømmen. Bag tiltaget står Elkraft, som har det overordnede ansvar for de elektriske systemer øst for Storebælt.

Det er første gang, at større elforbrugende danske virksomheder får mulighed for at få en direkte betaling for at sænke deres elforbrug i perioder med elmangel.

Når strømforbruget i dag er særligt højt, klarer Elkraft sig igennem ved at skrue op for importen og betale elværkerne for at skrue op for kedlerne. Men prisen for den sidste løsning er uden konkurrence, da kraftværksselskabet Energi E2 sidder på hele kraftværksproduktionen øst for Storebælt...

Læs også