Giftigt korn brugt som svinefoder

En ny alvorlig skandale kan have kurs mod dansk landbrug. Ejeren af en større jysk besætning med slagtesvin er for få dage siden blevet anmeldt for at have fodret sine slagtesvin med såsæd, der er bejdset med kemikalier.

Den pågældende landmand driver tillige et firma, hvor en af hovedaktiviteterne er "salg af korn/foder". Viser det sig, at landmanden har solgt foder med indhold af bejdset såsæd videre til andre svineproducenter, vil det være et alvorligt slag mod det image, dansk svineproduktion hviler på.

Sagens alvor understreges af, at politi og fødevaremyndigheder efter anmeldelsen omgående mødte op på bedriften, som blev beset og straks lukket. Hverken grise, foder, korn eller andet muligt bevismateriale må fjernes fra bedriften...

BRANCHENYT
Læs også