Mistanke om nordisk forsikringskartel

Danske, norske, svenske og finske forsikringsselskaber bliver nu udsat for et skarpt fælles europæisk angreb fra en organisation af internationale forsikringsmæglerne.

Mæglerne vil i næste uge bede EU-Kommissionen om at skride ind over for selskaberne og idømme dem millionbøder for et omfattende kartelsamarbejde.

Den europæiske organisation af forsikringsmæglere, BIPAR, forsøgte i foråret at pudse kommissionen på de finske forsikringsselskaber, men da der kun var tale om et nationalt problem blev organisationen bedt om at anmelde sagen til de finske konkurrencemyndigheder. I dag mener BIPAR imidlertid, at selskaberne i hele Norden har koordineret deres opsigelser af deres aftaler med mæglerne...

Læs også