Forskel på miljøkrav til landmænd

Landmænd i Danmarks sydlige egne risikerer for fremtiden skrappere miljøkrav end landmænd andre steder i landet, skriver Berlingske Tidende.

Nye tal fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og undersøgelser fra Fyns Amt tyder nemlig på, at det lukkede havområde i det sydlige Danmark er mere sårbart end de fleste andre danske havområder. Og alt efter et nyt EU-direktiv skal vandmiljøet netop reguleres efter hvor sårbart, det er.

Samtidig bebuder miljøminister Hans Christian Schmidt (V), at de miljøregler, som skal beskytte vandmiljøet fremover, bliver forskellige alt efter de lokale forhold...

Læs også