DN: Kaotisk koordinering af mobilmaster

Opstillingen af nye mobilsendemaster er præget af kaos og mangler regional koordinering.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, som i dag skrev et åbent brev til miljøminister Hans Christian Schmidt (V).

Inden 2008 skal mindst 8000 nye mobilantenner opsættes i det danske land. Det er kommunerne og teleselskaberne, der beslutter, hvor antennerne og de høje telemaster skal opstilles. Tidligere havde amterne ansvaret, men overflytningen af landzoneloven har givet kompetencen til kommunerne. Det mener Danmarks Naturfredningsforening giver anarkistiske tilstande...

BRANCHENYT
Læs også