DONG byder på NESA

Bestyrelsen for olie- og naturgasselskabet DONG A/S har givet købstilbud på alle aktier i elselskabet NESA.

Det samlede bud er på op til 11,6 mia. kr., hvoraf 8,1 mia. kr. betales kontant, mens op til ca. 3,5 mia. kr. erlægges som krone-for-krone betaling for de eventuelle forhøjelser af den frie egenkapital i NESA, som kan blive følgen af flere verserende sager i elsektoren.

NESA ejes af Gentofte Kommune med 56,7 procent, Københavns Amt med 22 procent, DONG med 13 procent, Frederiksborg Amt med 2,5 procent, Roskilde Amt med 0,2 procent samt andre med 5,6 procent...

BRANCHENYT
Læs også