Udsivning af gift kan udløse EU-sag

Amterne er langt fra færdige med at kortlægge udsivning fra gamle kemikaliedepoter, selv om et EU-direktiv helt tilbage fra 1976 kræver det. Dermed risikerer Danmark at få en ny EU-miljøsag på halsen, skriver Politiken.

Da Danmark i 1996 omsatte et EU-direktiv fra 1976 til "Bekendtgørelse om udledning af farlige stoffer til søer, vandløb og havet", troede de fleste amtsfolk, at der kun var tale om udledning i spildevandsrør. Men reglerne handler også om udsivning fra nye eller gamle forureningsdepoter.

I forvejen var Danmark lige ved at blive slæbt for EU-domstolen, fordi vi var 20 år om at implementere direktivet. Nu er der risiko for, at staten får en ny EU-miljøsag på halsen som i sommer, hvor EU-kommissionen bebudede sagsanlæg for dårlig naturforvaltning i Tøndermarsken...

Læs også