Det forhandles der om i WTO

HANDEL MED LANDBRUGSVARER: Intet enkeltområde i globale handelsforhandlinger har historisk været så betændt som landbruget. Dels på grund af nationale ønsker om selvforsyning med fødevarer. Dels på grund af landbrugets tidligere stærke rolle som politisk magtfaktor. I Uruguay Runden, der blev startet i 1986 og afsluttet i 1984, stod landbruget så langt nede på dagsorden, at de største emner - statsstøtte til produktion og eksport af landbrugsvarer - reelt ikke blev drøftet. I stedet blev det vedtaget, at begynde forhandlingerne om disse ømtålelige emner i januar 2000. I Doha Runden er handel med landbrugsvarer blevet det centrale punkt, hvor det officielle endemål er »reduktion med henblik på udfasning« af al statsstøtte til landbruget. Ingen tror, at dette mål bliver nået i Doha Runden, men det vurderes som sandsynligt, at der sker en såkaldt »afkobling« mellem statsstøtten og de formål, den er øremærket. Det betyder ikke en afskaffelse af statsstøtten til landbruget, men betyder, at støtten omlægges, så den i stedet ydes direkte til den enkelte landmand uden at være knyttet til krav om en bestemt produktion eller til eksport af bestemte landbrugsvarer. Lidt populært sagt vil landbrugsstøtten med andre ord få karakter af socialhjælp. Både USA og EU er klar over, at de sidder med nøglen til hele Doha Runden. Hvis ikke de i Cancún når til enighed om landbrugsstøttens fremtid, risikerer de at tabe hele runden på gulvet. Foruden afviklingen af statsstøtten drejer disse forhandlinger sig også om, at øge udviklingslandenes adgang til at eksportere landbrugsvarer til markederne i de rige lande. Mens USA synes indstillet på en betydelig reduktion af landbrugsstøtten og øget markedsadgang for udviklingslandene, stejler især store europæiske lande som Frankrig og Tyskland mod en vidtgående aftale på landbrugsområdet.

Den franske præsident Jacques Chirac har åbent erklæret, at han ikke vil tage den konfrontation med de militante franske landmænd, der bliver konsekvensen, hvis der sker en drastisk reduktion af landbrugsstøtten...

Læs også