Danske priser presser norske afgifter

Tørstige nordmænd kan godt begynde at glæde sig, mens sundhedsapostlene græmmes.

Når Danmark nedsætter afgifterne på spiritus og cigaretter den 1. oktober, kommer de høje norske afgifter under så hårdt pres, at det reelt kan tvinge den norske stat til at følge i de danske naboers fodspor.

Norge har de højeste alkoholafgifter i Europa, og med afgiftsnedsættelser i Danmark - og med overvejelser om at gøre noget tilsvarende i Sverige - vil Norge blive isoleret
sammen med Island rent afgiftsmæssigt...

Læs også