Nyt våben mod løntrykkeri

Vikarer skal arbejde på samme overenskomstmæssige vilkår som fastansatte, fastslår principiel voldgiftskendelse forud for østudvidelsen af EU

Fagforeningerne har fået et nyt våben i kampen mod billig arbejdskraft fra Østeuropa. Det fastslår både lønmodtager- og arbejdsgiversiden efter en ny principiel voldgiftskendelse om løn- og arbejdsforhold for vikarer.

»Opmandens tilkendegivelse er principiel og vil også få stor betydning for andre faglige organisationer blandt andet inden for byggefagene, fordi de slås med de samme problemer omkring vikarer, som vi gør. Vi står nu langt bedre rustet til at tage kampen op mod forsøg på social dumpning fra vikarbureauer, der med tiden måtte blive oprettet i f.eks. Polen til formidling af arbejdskraft fra de nye EU-lande,« siger forbundssekretær i elektrikernes fagforening, Dansk El-forbund, Arne Hansen...

Læs også