DONG åbner for konkurrence

Lettere adgang til det danske gasmarked for nye leverandører efter at DONG Transmission har opgivet inddelingen af landet i fem zoner. DONG Transmission, som ejer det danske gasnets hovedveje, har foretaget en u-vending og giver nu nye konkurrenter langt bedre muligheder for at komme ind på det danske gasmarked.

Opdelingen af det danske gasnet i fem zoner bliver efter massivt pres fra nye konkurrenter og store gaskunder som energiselskabet Energi E2 afskaffet til fordel for en fælles zone.

»Det nuværende system med fem zoner giver DONG en stor konkurrencefordel. For de fire af de fem zoner svarer nøjagtigt til de områder, hvor selskabet i dag står for stort set alle gasleverancer,« siger adm. direktør René Voss fra Naturgas Fyn...

Læs også