Danmark mister modydelser for våben

Udenlandsk våbenindustri, som sælger våben til det danske forsvar, er bagud med modydelser for 6,3 milliarder kroner. Eneste sanktion er at lade være med at købe flere våben, og to leverandører er kommet på den sorte liste.

Gennem de seneste år har Danmark oparbejdet et tilgodehavende hos den udenlandske våbenindustri på 6,3 milliarder kr.

Som modydelse for dansk forsvars køb af våben, er de udenlanske leverandører kontraktligt forpligtet til at afgive ordrer til danske virksomheder for et beløb, der svarer til købesummen. Ordningen, der skal være med til at skabe nye arbejdspladser i dansk erhvervsliv, fungerer ikke efter hensigten, fordi de udenlanske virksomheder ikke kan leve op til kravet om modydelser...

BRANCHENYT
Læs også