Barsebäcklukning dyr for Danmark

En lukning af atomkraftværket Barsebäck vil årligt sende store ekstraregninger over på den danske side af Øresund.

Sjællandske elkunder kan forvente pebrede stigninger på elregningen, og kraftværkerne bliver præsenteret for en trecifret millionregning på grund af øgede udledning af drivhusgasser.

Baggrunden er mangel på produktionskapacitet i Sydsverige, hvor en flaskehals i elsystemet lige syd for Gøteborg sætter begrænsning for importen nordfra...

Læs også