Linck måske snart fri af gæld

Hvis kreditorerne accepterer den tilbudte akkordordning, kan Peter Linck snart atter drive forretning.

Peter Linck, der er i personlig betalingsstandsning efter lukningen af dagbladet Dagen, kan om få måneder få mulighed for at drive forretning i eget navn, uden at kreditorer stiller sig i kø for at kræve del i et eventuelt overskud fra nye forretninger.

Peter Linck bliver en fri forretningsmand, hvis en halv snes kreditorer accepterer et forslag til en akkordordning, der giver dem tilsammen 2,5 mio. kr. - eller 10 pct. af de 25 mio. kr., som bl.a. Jyske Bank og Nordea har tilgode hos Linck...

Læs også