Staten køber telefoni og data for 1,5 milliarder kroner

Staten har indgået aftale med en række teleselskaber om at forsyne staten med telefoner og datakommunikation. Der er tale om danmarkshistoriens største aftale på området til en værdi af i alt 1,5 milliarder kroner over de kommende to år.

Valget af selskaber er sket efter en udbudsrunde, og aftalen omfatter også mulighed for amter og kommuner for at slutte sig til, hvis de kan opnå besparelser ved det.

- Når staten går samlet ud og forhandler en aftale omkring telefoni, så står vi meget stærkt. Vi har da også opnået priser og betingelser, som ikke blot staten selv får glæde og besparelse ud af, men som hele den offentlige sektor nu kan drage fordel af, siger direktør i Slots- og Ejendomsstyrelsen Carsten Jarlov...

Læs også