Havneboliger på mode

Kommuner konkurrerer om at komme først med attraktive boligprojekter i de gamle provinshavne. I Rudkøbing er nybyggeri og indretning af lejligheder i havnens gamle frølagre langt fremme.

En række kommuner rundt omkring i Danmark konkurrerer i disse år om at komme først med attraktive boligkvarterer i de gamle udtjente erhvervshavne. Som beskrevet andetsteds er Nyborg langt fremme med et ambitiøst havneprojekt. Og i Rudkøbing på Langeland er der som i en række andre mindre provinshavne også sat turbo på boligudviklingen i havnen.

»Vi laver ganske enkelt hele den gamle erhvervshavn i Rudkøbing om til et attraktivt boligområde med indretning af lejligheder og uddannelsesfaciliteter i de eksisterende gamle lager- og frøavlsbygninger på havnen. Desuden opføres en ny bygning i fire etager med 31 lejligheder med udsigt lige ud til Det sydfynske Øhav med Strynø og Ærø i det fjerne,« forklarer Rudkøbings borgmester Johan Norden (S)...

Læs også